ทรัพยากร

ทรัพยากร

เราต้องการจัดหาทรัพยากรพันธกิจสำหรับผู้นำและหุ้นส่วนในพันธกิจ เรามุ่งเน้นที่ประเทศไทยและทั่วทั้งเอเชีย เราอยากให้คุณแบ่งปันแหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและฝึกอบรมผู้คนให้มากขึ้น

พระกิตติคุณและข่าวประเสริฐ

คำพยาน

ช่อง YOUTUBE