มอบถุงยังชีพแก่ชุนชุมในอำเภอแม่สอด

มูลนิธิเอ็มเพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีโอกาสมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่พี่น้องในชุมชนอำเภอแม่สอด

Recent Posts
Untitled design (10)
Empower International Foundation would like to thank Wud Mae Salab School for the opportunity to coordinate a School Outreach and distribute brand new shoes for the students
IMG_0884
Empower International built a water filtering system in Sri Na Man School. This created clean water for over 200 children and 40 teachers who work and attend the school
Untitled design (1)
Empower youth seminars in the Mae Sot district, Tak province. We encourage young people to have confidence in themselves