สัมมนา ส่งเสริมเยาวชน

 

สัมมนาส่งเสริมเยาวชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เราเสริมสร้างเยาวชนให้มีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองและยึดมั่นในคำสอนจากถ้อยคำของพระเจ้าเพื่อจะได้มีความเป็นผู้นำและเพื่อให้เขามีการตัดสินใจที่ถูกต้องในทางของพระเจ้าและทางของโลกอย่างดีเลิศ    https://youtu.be/nk08b9OW3QM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Untitled design (1)
สัมมนาส่งเสริมเยาวชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เราเสริมสร้างเยาวชนให้มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเองและยึดมั่นในคำสอนจากถ้อยคำของพระเจ้า
Untitled design-2
ทางมูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีโอกาสได้จัดกิจกรรมและมอบของขวัญให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล ตามโรงเรียนในชุมชนต่างๆ และช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาเราได้มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย
3
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งหลายคนรู้ดีว่า การแพร่กระจายของไวรัสนี้ได้ระบาดอย่างรวดเร็วและสร้างผลกระทบไปทั่วโลก โดยทางมูลนิธิของเราได้มีการช่วยเหลือ สนับสนุน