สร้างสังคมและชุมชน

สังคมและชุมชน

เรานำความบริบูรณ์สู่ชุมชนโดยการส่งเสริมผู้นำของพวกเขา เราพบเจอและรับมือกับความต้องการทางร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณของผู้คน ผ่านทางงานกิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมในชุมชน

เราทำงานเกี่ยวกับการป้องกันกระบวนการค้ามนุษย์ การทารุณกรรมและการโดนกดขี่ โดยเราเผยแพร่ข่าวประเสริฐเรื่องความหวัง สันติสุขและการยอมรับจากแผนงานของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

โครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชน

ปก
แคมป์คนงานชาวเมียนมาที่อพยบ มาหางานทำที่ฝั่งไทย พวกเขาต้องใช้แรงงานแลกกับค่าจ้างที่ต่ำกว่าปกติ เพื่อมาเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว เราจึงได้เข้าไปมอบอาหารและแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูคริสต์
For web
พิธีบัพติศมาของชาวคริสเตียนเป็นสิ่งที่บุคคลหนึ่งได้ประกาศความเชื่อต่อสาธารณชนพิธีบัพติศมาในน้ำเหมือนกับการที่บุคคลได้กล่าวความเชื่อในใจว่า  "ฉันขอประกาศว่าฉันเชื่อในพระคริสต์ พระเยซูได้ทรงชำระจิตใจให้พ้นจากบาปทั้งสิ้นและฉันมีชีวิตใหม่ที่ได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้ว" 
1
ขอขอบคุณชมรมคริสเตียนอำเภอชายแดนแม่สอดและวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก ที่ให้มูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้มีส่วนรวมในกิจกรรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติดครั้งนี้
IMG_0884
 มูลนิธิเอ็มเพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ได้สร้างระบบกรองน้ําแบบแทงค์ที่สามารถกรองน้ำให้สะอาดแก่เด็กนักเรียนกว่า 200 คน และคุณครูกว่า 40 คน
Untitled design (1)
มูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีโอกาสมอบถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่พี่น้องในชุมชนอำเภอแม่สอด
3
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งหลายคนรู้ดีว่า การแพร่กระจายของไวรัสนี้ได้ระบาดอย่างรวดเร็วและสร้างผลกระทบไปทั่วโลก โดยทางมูลนิธิของเราได้มีการช่วยเหลือ สนับสนุน