สร้างสังคมและชุมชน

สังคมและชุมชน

เรานำความบริบูรณ์สู่ชุมชนโดยการส่งเสริมผู้นำของพวกเขา เราพบเจอและรับมือกับความต้องการทางร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณของผู้คน ผ่านทางงานกิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมในชุมชน

เราทำงานเกี่ยวกับการป้องกันกระบวนการค้ามนุษย์ การทารุณกรรมและการโดนกดขี่ โดยเราเผยแพร่ข่าวประเสริฐเรื่องความหวัง สันติสุขและการยอมรับจากแผนงานของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

โครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชน

3
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งหลายคนรู้ดีว่า การแพร่กระจายของไวรัสนี้ได้ระบาดอย่างรวดเร็วและสร้างผลกระทบไปทั่วโลก โดยทางมูลนิธิของเราได้มีการช่วยเหลือ สนับสนุน