สร้างสังคมและชุมชน

สังคมและชุมชน

เรานำความบริบูรณ์สู่ชุมชนโดยการส่งเสริมผู้นำของพวกเขา เราพบเจอและรับมือกับความต้องการทางร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณของผู้คน ผ่านทางงานกิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมในชุมชน

เราทำงานเกี่ยวกับการป้องกันกระบวนการค้ามนุษย์ การทารุณกรรมและการโดนกดขี่ โดยเราเผยแพร่ข่าวประเสริฐเรื่องความหวัง สันติสุขและการยอมรับจากแผนงานของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

โครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชน

IMG_0884
 มูลนิธิเอ็มเพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ได้สร้างระบบกรองน้ําแบบแทงค์ที่สามารถกรองน้ำให้สะอาดแก่เด็กนักเรียนกว่า 200 คน และคุณครูกว่า 40 คน
Untitled design (1)
มูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีโอกาสมอบถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่พี่น้องในชุมชนอำเภอแม่สอด
3
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งหลายคนรู้ดีว่า การแพร่กระจายของไวรัสนี้ได้ระบาดอย่างรวดเร็วและสร้างผลกระทบไปทั่วโลก โดยทางมูลนิธิของเราได้มีการช่วยเหลือ สนับสนุน