ส่งเสริมเยาวชนและเด็ก

ส่งเสริมเยาวชนและเด็ก

เราส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะนำการศึกษาของคริสเตียนไปสู่พื้นที่ที่มีความต้องการมากที่สุด และเราร่วมมือกับโรงเรียนรัฐบาลเพื่อลงทุนในผู้นำในอนาคตเหล่านี้

เราผลักดันเด็กทั้งชายและหญิง ให้สามารถทำลายวงจรของความยากจน ขยายโอกาสและมีความหวังในอนาคตของตนเอง

โครงการส่งเสริมเยาวชน

Untitled design (10)
ขอขอบคุณโรงเรียนวัดแม่สะลาบ ที่เปิดโอกาสให้กับทางมูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนลได้จัดกิจกรรมและมอบรองเท้าให้กับน้องๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มอบรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆอีกในโอกาสต่อไป
IMG_0884
 มูลนิธิเอ็มเพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ได้สร้างระบบกรองน้ําแบบแทงค์ที่สามารถกรองน้ำให้สะอาดแก่เด็กนักเรียนกว่า 200 คน และคุณครูกว่า 40 คน
Untitled design (1)
สัมมนาส่งเสริมเยาวชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เราเสริมสร้างเยาวชนให้มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเองและยึดมั่นในคำสอนจากถ้อยคำของพระเจ้า
Untitled design (6)
ทางมูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีโอกาสได้นำรองเท้าไปแจกให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล ตามโรงเรียนและในชุมชนต่างๆ บ่อยครั้งที่เราพบเห็นเด็กขาดแคลนรองเท้า หรือไม่มีรองเท้าที่จะสวมใส่