ส่งเสริมเยาวชนและเด็ก

ส่งเสริมเยาวชนและเด็ก

เราส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะนำการศึกษาของคริสเตียนไปสู่พื้นที่ที่มีความต้องการมากที่สุด และเราร่วมมือกับโรงเรียนรัฐบาลเพื่อลงทุนในผู้นำในอนาคตเหล่านี้

เราผลักดันเด็กทั้งชายและหญิง ให้สามารถทำลายวงจรของความยากจน ขยายโอกาสและมีความหวังในอนาคตของตนเอง

โครงการส่งเสริมเยาวชน

Untitled design (6)
ทางมูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีโอกาสได้นำรองเท้าไปแจกให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล ตามโรงเรียนและในชุมชนต่างๆ บ่อยครั้งที่เราพบเห็นเด็กขาดแคลนรองเท้า หรือไม่มีรองเท้าที่จะสวมใส่