เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

มูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เริ่มต้นจากการให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเยาวชนในประเทศไทยในด้านการศึกษา

ปัจจุบันมีเด็กด้อยโอกาสเป็นจำนวนมากทั่วประเทศไทยซึ่งมีทั้ง เด็กยากจน เด็กถูกทอดทิ้ง มีเยาวชนนับแสนคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว การที่ต้องเข้าสู่ภาคแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้เขาเหล่านั้นขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งที่สุดแล้วคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมของเรา

อนาคตของเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ วันนี้หากเราสร้างเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถพร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม อนาคตที่ดีของประเทศ

วิสัยทัศน์

ผลักดันผู้นำรุ่นใหม่ให้เปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้น โดยวิธีการแก้ปัญหาทางเชิงรุกและเชิงบวก

ค่านิยมของเรา

ความรัก / ความอ่อนน้อมถ่อมตน / ความเป็นเลิศ / ความซื่อสัตย์ / การเต็มที่กับงาน / ความสัมพันธ์

OUT WORK
งานของเรา
  • เราผลักดันผู้นำรุ่นใหม่ผ่านทางการให้คำปรึกษา จัดสรรทรัพยากรและเป็นผู้ดูแลฝ่ายจิตวิญญาณของผู้นำ
  • เราผลักดันศิษยาภิบาลท้องถิ่นให้สร้างคริสตจักรอย่างเข้มแข็ง มีชีวิตชีวาและมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในชุมชนของพวกเขา

  • เราสร้างบ้านเด็กเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ผิด
  • เราได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
  • ด้วยความร่วมมือกับองค์กรโซเอ และองค์กรอื่นๆ เราทำงานร่วมกันเพื่อหยุดการค้ามนุษย์
  • เรามีโครงการเจาะน้ำบาดาลที่บ้านเด็กในอำเภอแม่สอด เพื่อให้เด็กและผู้ดูแลมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน
  • โครงการเยาวชนคนของพระเยซู ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เยาวชนเติบโตในถ้อยคำพระเจ้าและสร้างแรงบันดาลใจในการทำพันธกิจคริสเตียน

คณะกรรมการมูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ (ไทย)

คุณพิชัย ไชยตัน

คุณกัลยา โพธิสาร

คุณพิกุล ชินวงษ์

คุณท๊อดและจูลี่ เพาเวอร์ส

ท็อดด์และจูลี่ เพาสเวอร์ส ผู้ก่อตั้ง Empower International of Thailand

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำรุ่นต่อรุ่น ในปี 2003 ท่านได้ลาออกจากงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ขายทุกอย่างที่ท่านเป็นเจ้าของ และได้ย้ายมาทำพันธกิจในประเทศไทยพร้อมกับครอบครัวของท่าน คุณท๊อดและคุณจูลี่ได้เริ่มต้นการทำพันธกิจคริสเตียนในปี 1985 ท่านได้มีอิทธิพลต่อผู้คนมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และท่านยังคงเป็นผู้นำของ Empower International ด้วยหัวใจที่อยากเห็นชีวิตของผู้คนได้รับการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ก่อนย้ายไปทำพันธกิจที่ประเทศไทย คุณท๊อดและคุณจูลี่ได้ดูแลองค์การ Victory World Missions Training Center ในเมืองทัลซา รัฐโอคลาโฮมา และเป็นผู้บุกเบิก Heritage of Faith Bible Institute ในเมืองฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซัส คุณท๊อด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและปริญญาโทด้านการศึกษาศาสนา และคุณจูลี่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ ท่านได้รับการรับรองระดับมืออาชีพจากองค์การ Victory Leadership Network ในรัฐโอคลาโฮมา ประเทศอเมริกา